Üye iseniz Üye Girişi
Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan enisan.com.tr ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.2.Tanımlara)-Site: www.enisan.com.tr adresinde yayın yapan internet sitesini.

b)-Üye: www.enisan.com.tr adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik ve gizlilik sözleşmesini okudum onaylıyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve " İleri veya Kaydet" "Devam et veya Kaydet" "Çık veya Gönder" veya "Devam" butonuna basarak üye olma sürecini kendi rızası ile tamamlamış kişi.c)-Üye profili : www.enisan.com.tr adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.


3.Sözleşmenin Konusua)-İşbu sözleşmenin konusu; Sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.b)-İşbu sözleşmenin kapsamı; İşbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin enisan.com.tr tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin enisan.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.Hak ve Yükümlülükler:

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

a)-Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.

b)-Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir.c)-Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.d)-Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmayan veya üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişiler,siteye yanlış bilgiler vererek yeniden üye olsalar bile bu tür üyelikler yok hükmündedir.Bu kişilerin vermiş olduğu yanlış bilgi ve beyandan dolayı enisan.com.tr Sitesi'nin yasal olarak maddi veya manevi herhangi bir sorumluluğu yoktur.e)-Üye,enisan.com.tr Sitesi'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple enisan.com.tr Sitesinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.f)-Üyelerin, site aracılığıyla enisan.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır.g)-Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan enisan.com.tr sitesinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.h)-Üyeler veya üçüncü şahıslar, sitede irtibata geçtikleri kişiler tarafından herhangi bir zarara uğramaları halinde enisan.com.tr sitesinin hiç bir şekilde maddi ve manevi sorumluluğunun bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.ı)-Üyeler; sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine bizzat kendileri tarafından sağlanan ve kaydedilen bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.Bu nedenle üyeler, enisan.com.tr sitesinin üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığını beyan ve kabul ederler.Ayrıca üyeler, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi ve manevi zarardan da sorumlu tutulamayacağını beyan ve kabul ederler.i)-Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; enisan.com.tr sitesinin, üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.j)-Üyeler, enisan.com.tr sitesinin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üyeler veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı enisan.com.tr sitesi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Üyeliğini başkasına kullandıran veya devreden üyenin üyeliği iptal edilir.

k)-Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluklar kendilerine aittir.Bu gibi durumlarda hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu yoktur. Bu sebeple enisan.com.tr sitesinin, uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı vardır.

l)-Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı enisan.com.tr sitesinin belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye enisan.com.tr 'nin belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir. Her üye, enisan.com.tr'de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla enisan.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

m)-Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı enisan.com.tr sitesi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

n)-Üye, sitenin bilgi@enisan.com.tr adresine "iptal talebi" başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir.
Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

o)-Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

ö)-enisan.com.tr üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan enisan.com.tr sitesi sorumlu değildir.

p)-Haklı gerekçe ileri sürerek sağlanan hizmetten memnun kalmadığını belirten üyelere, ücret iadesi talep etmeleri halinde ücretleri iade edilir.

Kredi kartı ya da cep telefonu ile aylık, 3 aylık, 6 aylık abone olan üyeler istedikleri zaman "hesap" sayfasından otomatik ödemelerini kapatıp aboneliğin iptalini sağlayabilirler.

Genel ahlaka aykırı davranışlar sebebiyle üyeliği iptal edilen Gold ve benzeri ücretli üyelere ücret iadesi yapılmaz.

4.2. enisan.com.tr sitesinin Hak ve Yükümlülükleri

a)-enisan.com.tr, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

enisan.com.tr bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, enisan.com.tr sitesinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

b)-enisan.com.tr sitesi tarafından üyelerden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat enisan.com.tr tarafından yapabilir.

enisan.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

c)-Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında enisan.com.tr sitesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d)-enisan.com.tr, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

e)-enisan.com.tr, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve enisan.com.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.


enisan.com.tr bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

f)-Üye enisan.com.tr sitesine yüklediği, ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle enisan.com.tr sitesinin maruz kalacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

g)-Teknik sorunlardan dolayı Site'nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site'ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üye'nin yaşayacağı sorunlardan enisan.com.tr sitesi sorumlu değildir.

h)-Site'de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal enisan.com.tr sitesinin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site'de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Sorumluluk

a)-Üyeler ve üçüncü şahısların enisan.com.tr sitesinde;

-Siyasi içerikli mesaj ve yazışmalar yapması,

-Herhangi bir siyasi parti,siyasi bir örgüt,yapı veya siyasi kişiler hakkında yazı,video ve fotoğraf yayınlaması,paylaşması ve mesajlar atması,

-Cinsel içerikli yazı,video,fotoğraf paylaşması ve mesajlar atması,

Site'nin hizmet konseptine aykırı davranışlar olduğu için yasaklanmıştır.

Bu kurala uymayan Üye, üyeliğinin iptal edileceğini ve ortaya çıkabilecek yasal sorunlar karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan,kabul ve taahhüt eder.

b)-enisan.com.tr sitesi, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu değildir.

c)-enisan.com.tr sitesi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir.

6.Mucbir Sebepler

a)-Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, enisan.com.tr sitesi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, enisan.com.tr için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için enisan.com.tr 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

b)-"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve enisan.com.tr sitesinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

a)-İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

b)-Sözleşmenin Feshi; İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.c)-enisan.com.tr sitesi,üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle enisan.com.tr sitesinin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.